CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

ĐTXD Ký túc xá Trường Đại học GTVT Tp. HCM Quận 12
ĐTXD Ký túc xá Trường Đại học GTVT Tp. HCM Quận 12
Đối tác và chủ đầu tư:Trường ĐH GTVT Tp. HCM
Vị trí dự án:Tp. HCM
Phạm vi công việc:Lập thuyết minh dự án; Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của báo cáo nghiên cứu khả thi BOT
Tiện ích:Đang cập nhật ...
Mô tả dự án
Lập thuyết minh dự án; Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của báo cáo nghiên cứu khả thi BOT
  • Thông tin công trình
  • Bình luận
Dự án khác