CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

Hạ tầng Khu Dân cư và Tái Định cư tại xã Long An (27.4 ha)
Hạ tầng Khu Dân cư và Tái Định cư tại xã Long An (27.4 ha)
Đối tác và chủ đầu tư:Ban QLDA huyện Long Thành
Vị trí dự án:Huyện Long Thành Tỉnh Đồng Nai
Phạm vi công việc:Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán
Tiện ích:Đang cập nhật ...
Mô tả dự án
Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, dự toán
  • Thông tin công trình
  • Bình luận
Dự án khác