CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

Khu Dân cư số 2 Tây Lê Hồng Phong (67.56ha)
Khu Dân cư số 2 Tây Lê Hồng Phong (67.56ha)
Đối tác và chủ đầu tư:Liên hiệp Sản xuất Địa chất Xây dựng
Vị trí dự án:TP. Nha Trang
Phạm vi công việc:Lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
Tiện ích:Đang cập nhật ...
Mô tả dự án
Lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật
  • Thông tin công trình
  • Bình luận
Dự án khác