CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

Trung tâm Thương mại - Tài chính Dầu khí PMH
Trung tâm Thương mại - Tài chính Dầu khí PMH
Đối tác và chủ đầu tư:PetroLand
Vị trí dự án:Khu ĐTM Nam SG Tp. HCM
Phạm vi công việc:Lập dự toán và tổng dự toán M&E
Tiện ích:Đang cập nhật ...
Mô tả dự án
Lập dự toán và tổng dự toán M&E
  • Thông tin công trình
  • Bình luận
Dự án khác