CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

Xây dựng Trường Đại học GTVT Tp.HCM - Cơ sở Đồng Nai
Xây dựng Trường Đại học GTVT Tp.HCM - Cơ sở Đồng Nai
Đối tác và chủ đầu tư:Trường ĐH GTVT Tp. HCM
Vị trí dự án:H. Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Phạm vi công việc:Khảo sát địa chất, địa hình, lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch, lập thuyết minh dự án
Tiện ích:Đang cập nhật ...
Mô tả dự án
Khảo sát địa chất, địa hình, lập nhiệm vụ thiết kế quy hoạch, lập thuyết minh dự án
  • Thông tin công trình
  • Bình luận
Dự án khác