1. Project: Baikai Colored Textile Factory
  2. Location: Road N14 – Phước Đông Industrial Park – Gò Dầu District – Tây Ninh Province
  3. Investor: Baikai Industry Vietnam
  4. Scale of project: Industry  cấp 1 với Tổng diện tích: 118,841.2 m2. Bao gồm các hạng mục thi công: Nhà ăn, Ký túc xá, nhà bảo vệ, Xưởng sản xuất và kho giấy, Xưởng dệt đan, xưởng nhộm, khu xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông.