1. Tên dự án: Khu Sản Xuất Sợi Các Hạng Mục Thuộc Giai Đoạn 2
  2. Địa điểm xây dựng: Kcn Phước Đông – Huyện Gò Dầu – Tỉnh Tây Ninh
  3. Chủ đầu tư: Công Ty Tnhh Lu Thai ( Việt Nam )
  4. Quy mô dự án: Công trình có Tổng diện tích: 119891,9 m2, trong đó diện tích xây dựng 78924,9 m2(66%) . Bao gồm các hạng mục thi công: Thi công xưởng sợi 2, kho sản xuất sợi, Kho bãi, kho bông, Đường hạ tầng giao thông nội bộ.