1. Tên dự án: Văn Phòng Cần Giuộc 2.
  2. Địa điểm xây dựng: Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An.
  3. Quy mô dự án: Xây dựng khối nhà văn phòng, nhà xe, nhà bảo vệ với diện tích Khoảng 2000m2 trên tổng số 4500m2.