1. Tên dự án: Trung Tâm Các Trang Trại Chăn Nuôi Bò Sữa Chất Lượng Cao
  2. Địa điểm xây dựng: Thị Trấn Thống Nhất, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa
  3. Quy mô dự án: Dự án “Trung tâm các trang trại chăn nuôi bò sữa chất lượng cao” với quy mô tổng đàn đạt 16.000 con bò, xây dựng tren diện tích 146,92 ha được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh tỉ lệ 1/500. Dự án được quy hoạch thành 4 cụm giống nhau, quy mô mỗi cụm là 4.000 con bò. Với tổng chi phí đầu tư lên đến 1.600 tỷ đồng.