1. Tên dự án: Công Trình Trang Trại Bò Sữa Tây Ninh
  2. Địa điểm xây dựng: Xã Long Khánh, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh
  3. Quy mô dự án: Công trình là trang trại chăn nuôi bò sữa xây dựng, cải tạo nhiều hạng mục chuồng trại, nhà vắt sữa, khu xử lý nước thải, hạ tầng M&E, khu văn phòng, hệ thống đường giao thông …