CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và Xây dựng Việt Nam
   
 
Tầng 6  Số 90 Trần Đình Xu, P. Cô Giang, Quận 1, Tp. HCM
 
  info@vndc.com.vn
  (+84.8) 3837 5377   0903 719 260
  (+84.8) 3837 5378
  http://www.vndc.com.vn
X
+ -