1. Tên dự án: Xây Dựng Kho thông minh – Chi Nhánh ACC Dĩ An, Bình Dương
  2. Địa điểm xây dựng: Số 9 – Đường số 06- KCN Sóng Thần Sóng Thần 1, Phường Dĩ An – Thị Xã Dĩ An – Tỉnh Bình Dương
  3. Quy mô dự án: Tổng diện tích khu đất 6.900m2, Diện tích xây dựng khoảng 4010m2 bao gồm các hạng mục: Khà kho, nhà văn phòng, nhà bảo vệ, trạm bơm, nhà kỹ thuật, trạm điện…