1. Tên dự án: Nhà Xưởng Dệt Nhuộm Baikai Việt Nam
  2. Địa điểm xây dựng: Đường N14 – Kcn Phước Đông – Huyện Gò Dầu – Tỉnh Tây Ninh
  3. Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Baikai Industry Việt Nam
  4. Quy mô dự án: Công trình công nghiệp cấp 1 với Tổng diện tích: 118,841.2 m2. Bao gồm các hạng mục thi công: Nhà ăn, Ký túc xá, nhà bảo vệ, Xưởng sản xuất và kho giấy, Xưởng dệt đan, xưởng nhộm, khu xử lý nước thải, hệ thống đường giao thông.