CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

Khu Dân cư Bình Phú (Quy mô: 19.6 ha)
Khu Dân cư Bình Phú (Quy mô: 19.6 ha)
Đối tác và chủ đầu tư:Công ty CP Đầu tư TM UPGC - An Việt
Vị trí dự án:Tỉnh Hải Dương
Phạm vi công việc:Thiết kế quy hoạch 1/2000; 1/500
Tiện ích:Đang cập nhật ...
Mô tả dự án
Thiết kế quy hoạch 1/2000; 1/500
  • Thông tin công trình
  • Bình luận
Dự án khác