CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

Giấy carton cao cấp sản xuất 442,8 tấn/năm
Giấy carton cao cấp sản xuất 442,8 tấn/năm
Đối tác và chủ đầu tư:Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
Vị trí dự án:KCN Mỹ Phước - Tỉnh Bình Dương
Phạm vi công việc:Thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán cho hạng mục Xưởng giấy và Kho thành phẩm
Tiện ích:Đang cập nhật ...
Mô tả dự án
Thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán cho hạng mục Xưởng giấy và Kho thành phẩm
  • Thông tin công trình
  • Bình luận
Dự án khác