CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

CÔNG TY TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VNDC)

TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA
TRƯỜNG QUỐC TẾ VIỆT HOA
Đối tác và chủ đầu tư:Đang cập nhật ...
Vị trí dự án:Đang cập nhật ...
Phạm vi công việc:Đang cập nhật ...
Tiện ích:Đang cập nhật ...
Mô tả dự án
  • Thông tin công trình
  • Bình luận
Dự án khác