Logo

Dịch vụ

Tư vấn thiết kế

12:47 - 10/08/2020

Lĩnh vực tư vấn thiết kế được VNDC phát triển độc lập ngay từ những ngày đầu thành lập Công ty. Với đội ngũ lãnh đạo đều là những kiến trúc sư, kỹ sư kết cấu là giảng viên cao cấp được đào tạo chuyện sâu ở nước ngoài, những công trình VNDC tham gia tư vấn thiết kế đều thể hiện tính thẩm mỹ và ứng dụng cao.

 

Quản lý dự án

09:28 - 29/06/2020

Thực hiện các dịch vụ lập dự án đầu tư, chọn thầu thiết kế các bước, đánh giá tác động môi trường, xin phép PCCC, xin phép XD, chọn thầu XD, tư vấn giám sát và xin phép hoàn công.

 

Tư vấn giám sát

09:27 - 29/06/2020

Giám sát và thúc đẩy tiến độ, chất lượng, an toàn, khối lượng thanh toán, lập kế hoạch dòng tiền thanh toán cho các nhà thầu...

 

Zalo
Hotline tư vấn: 0283 511 5033
0283 511 5033